• Register
Home  //  ธุรกิจของเรา  //  ระบบบริการน้ำดื่มสำหรับโรงงาน
ระบบบริการน้ำดื่มสำหรับโรงงาน
PDF
พิมพ์
อีเมล

 

หน่วยงานด้วยรูปแบบการให้บริการน้ำดื่ม ที่หลากหลาย

สามารถให้บริการด้านการปรับปรุงระบบน้ำดื่มที่มีอยู่เดิม หรือติดตั้งใหม่ เพื่อให้บริการน้ำดื่มที่มีคุณภาพ ด้วยงบประมาณที่ลดลง

 


 

แบบ A

 

 

วอเทอร์ เน็ท จะเข้าดำเนินการติดตั้งระบบการผลิตน้ำดื่มสะอาด เพื่อทำการจ่ายไปยังอุปกรณ์

 

น้ำเย็นเดิมที่มีอยู่แล้วในโรงงาน โดยจะมีเครื่องผลิตน้ำดังภาพที่เห็นนี้ จ่ายไปยังตู้ทำน้ำเย็นต่างๆ

 

ในโรงงาน โดยอัตโนมัติ

 

 

 

 

 

 

 

แบบ B

 

 

นำเครื่องผลิตน้ำดื่ม และเครื่องทำน้ำเย็น ติดตั้ง ณ สถานที่ ที่ลูกค้าต้องการ และมีระบบการเติมน้ำ

 

อัตโนมัติ โดยจะทำการติดตั้งตู้น้ำเย็นใหม่ หรือสามารถปรับปรุงเครื่องทำน้ำเย็นเดิมของลูกค้าทั้งนี้

 

แล้วแต่ลูกค้าต้องการ

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ C

 


ติดตั้งชุดผลิตน้ำดื่ม พร้อมเครื่องกรองน้ำแบบอัตโนมัติ 3 อุณหภูมิ โดยทำการติดตั้ง

 

เครื่อง 3 อุณหภูมิ ที่มีความสามารถปรับระดับความต้องการ ไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อน

 

น้ำอุณหภูมิปกติ และน้ำเย็น ตามแต่ละจุด ที่ลูกค้าต้องการ 

 

 

 

 

 

แบบ D

 

 

ปรับปรุงระบบการผลิตน้ำดื่มเดิมที่มีอยู่พร้อมทั้งปรับปรุง และเพิ่มจุดให้บริการตามความเหมาะสม

 

ในแต่ละโรงงาน พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ใช้บริการ

 

 

 

 

 

 

 

 

หน่วยงานของท่าน เคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างหรือไม่


1.  พนักงานส่วนใหญ่ไม่มั่นกับคุณภาพของน้ำดื่มที่ทางหน่วยงานจัดไว้ให้ จนต้องไปซื้อน้ำบรรจุขวดมาดื่มแทน

2. ปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการดื่มในแต่ละวัน จนต้องจ่ายเงินที่แพงขึ้นเพื่อหาซื้อน้ำจากแหล่งอื่น

3 .รถขนส่งถังน้ำมาผิดเวลาเป็นประจำ บางครั้งก็ไม่มาเลย ทำให้พนักงานไม่มีน้ำดื่ม

4. ร้านที่ส่งน้ำให้ไม่มีความน่าเชื่อถือ ราคาไม่มาตรฐาน

5. การสั่งซื่อยุ่งยาก ต้องมีการคำนวณปริมาณการใช้ก่อนการสั่ง และไม่มีใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง

6. ต้องจ้างพ่อบ้านหรือแม่บ้านเพิ่มเพื่อมาดูแลเรื่องการยกถังน้ำมาเติม

7.  หาพนักงานผู้มีน้ำใจมาคอยยกถังเพื่อเติมน้ำได้ยากเหลือเกิน

8. พนักงานเรียกร้องให้หาน้ำดื่มที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน แต่ท่านไม่รู้จะไปหาที่ไหน กลัวราคาแพง และคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐาน

9. ไม่มั่นใจในระบบการกรองน้ำ ว่าได้มาตรฐานและผ่านการรับรองจาก อ.ย. หรือไม่

10. น้ำที่ดื่มมีกลิ่นคลอรีน ดื่มแล้วเฝื่อนลิ้น หรือมีตะกอน ตะไคร่น้ำลอยปนอยู่ในน้ำดื่ม

11. เสียพื้นที่สำนักงาน และเสียภูมิทัศน์ เนื่องจากมีถังน้ำมาตั้งอยู่ในสำนักงาน

12. เครื่องทำความเย็นเก่าเป็นสนิม ใช้ตะกั่วในการเชื่อมรอยต่อถังน้ำเย็น ไม่มีการบำรุงรักษา

13. เครื่องทำความเย็นเสีย ไม่รู้จะหาช่างซ่อมที่มีประสบการณ์ ไม่หลอกลวงได้ที่ไหน

14. เครื่องทำความเย็นเสีย ต้องซื้อเครื่องใหม่เนื่องจากไม่มีอะไหล่ ตกรุ่น หรือบริษัทที่ขายให้ปิดกิจการ

15. เสียค่าไฟส่งลิฟท์ขึ้นลง เพื่อขนถังน้ำ โดยไม่จำเป็น

16. เครื่องกรองน้ำที่ซื้อมา ไม่ได้มีการเปลี่ยนใส้กรองเลยตั้งแต่ซื้อ

17. ผู้มาติดต่อกับหน่วยดื่มน้ำเพียง อึกเดียวแล้วส่ายหน้า หรือเพียงมองก็ไม่กล้าดื่มแล้ว

18. พนักงานถูกเครื่องทำความเย็นช็อต เนื่องจากไฟฟ้ารั่ว

19. มีการรั่วไหลของเงินที่นำไปซื้อน้ำดื่ม


หากหน่วยงานของท่านเคยประสบปัญหาเหล่านี้ บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน) ขอเสนอทางเลือกใหม่สำหรับน้ำดื่มในหน่วยงานของท่าน เพื่อท่าน

จะได้ไม่ต้องมาคอยกังวลกับปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า

 

 

1. บริษัทฯ เปิดดำเนินการ ธุรกิจน้ำดื่มมานานกว่า 10 ปี

2. น้ำดื่มได้คุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ราคาประหยัด

3. มีทีมช่างที่มีประสบการณ์ ไว้ใจได้

4. มีการตรวจเช็คเครื่อง และตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ

5. มีการเปลี่ยนใส้กรองตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ท่านมั่นใจในน้ำที่ท่านดื่ม

6. รูปลักษณ์ของเครื่องมีหลากหลายรูปแบบ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของหน่วยงาน

7. มีรูปแบบการตลาดที่หน่วยงานสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็น ซื้อ หรือ เช่า

8. ตัวเครื่องมีระบบความปลอดภัยอย่างดีไม่เป็นอันตรายต่อพนักงาน

9. มีน้ำเพียงพอต่อการบริโภคตลอดเวลา เพราะบริษัทฯ จะมีเจ้าหน้าที่คำนวณปริมาณการใช้น้ำก่อนการติดตั้งจริง

10. สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้ และสะดวกในการดำเนินการทางบัญชี

 

 

Scroll Up